Siste: Ny leder av Egersund Golfklubb.

Som tidligere skrevet fikk det nye styret i fullmakt å organisere seg internt. Det knyttet seg stor spenning til hvem som skulle etterfølge John Ivar Nodland som formann. På mandagens styremøte ble det funnet en løsning…

Konstituering av det nye styret var hovedsaken på styremøtet. Kjell Iversen hadde forberedt saken veldig godt og det ble diskutert mange løsninger. Og den løsningen som ble vedtatt var overraskende, men ualminnelig god!

kjelli

Den nye lederen av klubben ble Kjell Iversen med Håken Skogly som nestleder. I tillegg er Svein Andreassen valgt som sekretær. Styremedlemmene er Astrid Robertson, Sigmund Hadland og Svein Seglem. Varamedlemmer er Jan Ove Mæhle og Leif Sigurd Fisketjøn.

-Jeg synest sammensetningen av det nye styret er bra, sier Kjell. – Dette gjorde at jeg tok på oppgaven. Vi fikk satt ned på papiret de oppgavene som hører til ledervervet og fikk fordelt noen av oppgavene. Det var også stor vilje fra styremedlemmene til å gå inn i de forskjellige komiteene. Dette gjør at jeg gleder meg til oppgaven, sier Kjell.

I tillegg vil Kjell ha sin tidligere oppgave som økonomiansvarlig. Dermed er to tunge verv lagt på hans skuldre. Dette er en veldig god løsning for klubben – og vi ønsker både Kjell og det nye styret lykke til.