Siste nytt

Årsmøtet: Stor takk til John Ivar!

Etter ni år i styret, hvorav de siste fire årene som leder, takket John Ivar Nodland for seg på årsmøtet. Han har gjort en kjempejobb for klubben!

Og klubben er veldig takknemlig for den jobben som er blitt utført.

 

Foto: Pete Seglem
Foto: Pete Seglem

I tillegg til ledervervet har John Ivar på mange måter fungert som en daglig leder i klubben. I tillegg til en særdeles aktiv rolle i banekomiteen. Vi har rett som det er observert John Ivar på klipping eller på gravemaskinen. Heldigvis teller ikke han dugnadstimer – for de har det blitt mange av…

Også Marianne Gravdal gikk ut av styret på årsmøtet. Hun har vært sekretær i en årrekke, og John Ivar takket henne for innsatsen. Bjørn Havsø  hadde også bedt om avløysing etter å ha vært styremedlem i de siste to år.

Dette er det nye styret som ble valgt: Svein Seglem, Svein Andreassen, Håken Skogly (ny), Sigmund Hadland jr.,  Astrid H. Robertson (ny – tidligere varamedl), Kjell Iversen (ny – tidligere varamedlem.) Nye varamedlemmer: Jan Ove Mæhle og Leif Sigurd Fisketjøn.

Årsmøtet gav det nye styret fullmakt til å organisere seg internt med de forskjellige funksjoner.