Siste nytt

Martin seiret på alle fronter!

Det ble en meget spennende avslutning på høstens Hårgalleriet Matchplay-medal, tirsdag ettermiddag.

Flere spillere kunne før runden dra i land sammenlagtseieren med godt spill. Før den avsluttende runden ledet Martin Tendenes med ett halvt poeng på Bent Magne Andreassen, og kunne dermed avgjøre alt på egenhånd med seier i siste runde. Svein Andreassen var også innenfor rekkevidde, men med 3,5 poeng måtte alt gå hans vei dersom han skulle knipe førsteplassen.

Martin tendenes

Spennende var det – en stund… Men som så mange ganger før, dro ringreven Martin seieren i land, og sikret seg dermed førsteplassen. Også Bent Magne spilte bra og seiret i sin kamp, og fikk 2.plassen i sammendraget. Svein Andreassen tapte sin kamp mot Jostein Jensen, men klarte allikevel å kapre 3.plassen på lavere handikap enn Jostein.

 

I den andre konkurransen – ecelectic-konkurransen, var det også spennende helt til slutt. Martin hadde ett slags ledelse før siste runde. Også denne ledelsen klarte Martin å beholde etter siste runde, og dermed vant han også den konkurransen.

 

Hårgalleriet Pedersen har de siste to årene velvillig støttet opp om denne turneringen ved å sponse sammenlagtvinnere. Turneringskomiteen takker Hårgalleriet for støtten til turneringen, og håper og tror at de vil være med på sponsorsiden til neste år.

Logo Hårgalleriet medal

 

For turneringskomiteen har det vært gledelig å se at så mange spillere har vært innom og spilt, enten en tirsdag eller flere. I evalueringen etter endt turnering på tirsdag ble vi enige om at vi til våren gjør noen små justeringer som kan gjøre det enda lettere for flere og delta. I vårens medal vil det derfor bli spilt 10 runder matchplay, der kun 6 av rundene teller i sammenlagtkampen. Videre vil det neste høst bli spilt 8 runder, der 5 skal telle i sammenlagtkampen. Med disse småjusteringer, håper vi enda flere spillere ser muligheten å kjempe i sammenlagtkampen, og dermed møter opp og spiller match.

 

Sammenlagt:

Navn Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Sum
Martin

Tendenes

0p 1p ½ p 1p 1p 1p 1p 5,5p
Bent M Andreassen 1p 1p 1p 0p 1p 0p 1p 5p
Svein Andreassen 0p 1p 0p ½ 1p 1p 0p 3,5p
Jostein

Jensen

0p 1p 0,5p 1p 1p 3,5p
Geir

Olsen

1p 0p 1p 1p 0p 0p 3p
Bjørn G Hammersmark 1p 1p 0,5 p 0p 2,5p
Per Olav Sætren 0p 1p 1p 2p
Olav

Vølstad

1p

 

1p 2p
Roger

Hansen

1p 0,5p 0p 0p 1,5p
Ron

Endresen

0p

 

1p 0,5p 1,5p
Arne

Dirdal

0p 0p 0p 0p 0p 1p 0,5p 1,5p
Kjell

Iversen

1p 0p 1p
Ove

Noreng

1p 1p
Fartein

Fluge

1p 1p
Leif G B Skandsen 1p 1p
Åge

Sørensen

1p 1p
Leif S Fisketjønn 1p 0p 1p
Jan Olav R Reinertsen 0p 0p 0p 0p 0p 0p 1p 1p
Torbjørn Lunde 0p 0p 0p 0p 0p
Eivind

Løyning

0p

 

0p
Geir Ø Pedersen 0p 0p 0p
Dagfinn Seglem 0p 0p
Kjell Olav Henriksen 0p 0p

 

Ecelectic:

Navn Hull 1 Hull 2 Hull 3 Hull 4 Hull 5 Hull 6 Hull 7 Hull 8 Hull 9 Sum
Martin

Tendenes

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

5

 

2

 

4

 

31

Svein

Andreassen

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

5

 

3

 

4

 

32

Jan Olav R Reinertsen  

4

 

4

 

4

 

2

 

4

 

2

 

5

 

4

 

3

 

32

Geir

Olsen

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

5

 

4

 

4

 

33

Roger

Hansen

 

4

 

5

 

4

 

3

 

4

 

2

 

5

 

3

 

4

 

34

Bent Magne Andreassen  

4

 

5

 

4

 

3

 

4

 

3

 

5

 

3

 

4

 

35

Arne

Dirdal

 

3

 

5

 

4

 

4

 

4

 

2

 

6

 

3

 

4

 

35

Per Olav

Sætren

 

4

 

5

 

4

 

3

 

5

 

3

 

4

 

4

 

4

 

36

Jostein

Jensen

 

4

 

5

 

4

 

3

 

4

 

3

 

6

 

3

 

4

 

36

Olav

Vølstad

 

4

 

6

 

5

 

3

 

4

 

3

 

5

 

3

 

4

 

37

Bjørn G Hammersmark  

3

 

6

 

5

 

2

 

4

 

3

 

7

 

4

 

4

 

38

Ron

Endresen

 

4

 

5

 

5

 

3

 

4

 

3

 

6

 

4

 

4

 

39

Kjell

Iversen

 

4

 

5

 

4

 

3

 

6

 

3

 

6

 

4

 

5

 

40

Torbjørn

Lunde

 

4

 

7

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

5

 

40

Leif G B

Skandsen

 

4

 

5

 

5

 

4

 

6

 

3

 

8

 

4

 

5

 

44

Ove

Noreng

 

5

 

7

 

6

 

3

 

6

 

4

 

6

 

3

 

5

 

45

Leif Sigurd Fisketjønn  

4

 

5

 

4

 

6

 

6

 

3

 

8

 

5

 

5

 

46

Eivind

Løyning

 

4

 

6

 

6

 

3

 

7

 

4

 

9

 

8

 

6

 

53

Åge

Sørensen

4 7 4 3 3 5 3 4
Fartein

Fluge

 

4

 

6

 

5

 

3

 

 

4

 

6

 

3

 

5