”Det va ikkje så gale ver, dette…”

Tirsdagens medal går nok over i historie som en av de bløteste – så langt. Til tross for ”åpne sluser”, stilte åtte trofaste golfere opp for å spille match.

Martin Tendenes er en av disse trofaste som stiller opp til match, tirsdag etter tirsdag. Da undertegnede dristet seg til å klage litt på været mellom hull åtte og ni, kom kommentaren som kun kan komme fra en jærbu som er vant til mye forskjellig vær.  ”Det va ikkje så gale ver, dette…” Den positive innstilingen tok Martin med seg inn på hull ni, og avgjorde matchen mot Svein Andreassen til sin fordel. Say no more…

Minner også om at vi starter klokka 18:00, tirsdag 1.september.  Høstmørket er i ferd med å senke seg…

Resultater fra denne ukas matcher:

Per Olav Sætren VS Arne Dirdal. Per Olav vinner 1 opp.

Jan Olav R Reinertsen VS Bent Magne Andreassen. Bent Magne vinner etter WD (hull 4) av Jan Olav.

Martin Tendenes VS Svein Andreassen. Martin vinner 1 opp.

Jostein Jensen VS Roger Hansen. Roger vinner 3/1

Sammenlagt etter 3.runde.

Navn Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Sum
Bent M Andreassen 1p 1p 1p 3p
Bjørn G Hammersmark 1p 1p 2p
Per Olav Sætren 0p 1p 1p 2p
Geir

Olsen

1p 0p 1p
Kjell

Iversen

1p 1p
Martin

Tendenes

0p 1p 1p
Svein Andreassen 0p 1p 0p 1p
Olav

Vølstad

1p

 

1p
Leif G B Skandsen 1p 1p
Roger

Hansen

1p 1p
Leif S Fisketjønn 1p 0p 1p
Arne Dirdal

 

0p 0p 0p 0p
Jan Olav R Reinertsen 0p 0p 0p 0p
Ron

Endresen

0p  

 

0p
Eivind

 Løyning

 

0p

 

0p
Jostein

Jensen

0p 0p
Torbjørn Lunde 0p 0p 0p 0p

 

 

Ecelectic etter 3.runde

Navn Hull 1 Hull 2 Hull 3 Hull 4 Hull 5 Hull 6 Hull 7 Hull 8 Hull 9 Sum
Svein

Andreassen

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

5

 

4

 

4

 

33

Per Olav

Sætren

 

4

 

5

 

4

 

3

 

5

 

3

 

4

 

4

 

4

 

36

Bent M Andreassen  

4

 

5

 

4

 

3

 

4

 

3

 

5

 

3

 

5

 

36

Martin

Tendenes

 

4

 

4

 

5

 

3

 

4

 

4

 

6

 

4

 

4

 

38

Geir

Olsen

 

4

 

4

 

5

 

3

 

5

 

3

 

7

 

4

 

4

 

39

Torbjørn

Lunde

 

4

 

7

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

5

 

40

Olav

Vølstad

 

6

 

6

 

6

 

3

 

4

 

3

 

6

 

3

 

5

 

42

Arne

Dirdal

 

4

 

5

 

5

 

4

 

7

 

4

 

6

 

4

 

4

 

43

Bjørn G Hammersmark  

3

 

6

 

5

 

4

 

4

 

4

 

7

 

6

 

5

 

44

Leif G B

Skandsen

 

4

 

5

 

5

 

4

 

6

 

3

 

8

 

4

 

5

 

44

Leif Sigurd Fisketjønn  

4

 

5

 

4

 

6

 

6

 

3

 

8

 

5

 

5

 

46

Jostein

Jensen

 

7

 

7

 

5

 

3

 

4

 

4

 

7

 

4

 

5

 

46

Kjell

Iversen

 

4

 

5

 

4

 

3

 

8

 

3

 

10

 

5

 

5

 

47

Ron

Endresen

 

5

 

7

 

6

 

8

 

5

 

3

 

6

 

7

 

4

 

51

Eivind

Løyning

 

4

 

6

 

6

 

3

 

7

 

4

 

9

 

8

 

6

 

53

Jan Olav R Reinertsen  

4

 

9

 

4

 

4

 

5

 

4

 

5

 

4

 

 

Roger

Hansen

 

6

 

5

 

 

3

 

6

 

2

 

6

 

3

 

5