Sponsorpresentasjon – Espeland AS

Vi fortsetter vår sponsorpresentasjon med selskapet Espeland AS.

Espeland AS kom inn som en av våre hovedsponsorer i 2021, i forbindelse med byggingen av den nye garasjen som er oppsatt på drivingrange-området.  Som sikkert de fleste har fått med seg, er Espeland eksklusiv eier av navnerettighetene til «Espelands garasjen». Vi bruker selvfølgelig Espeland AS når vi trenger fagfolk og noe skal støypes i Maurholen Golfpark.  Til høsten er planen å bygge et nytt kaldt-lager i tilknytting til redskapshuset vi allerede har. Da blir selvfølgelig Espeland AS med oss i den prosessen, med sin fagekspertise!

Espeland AS håndterer totalentrepriser, hovedentreprise og betongarbeid som f.eks. trapper, hus- og hyttegrunner, broer og store industribygg. Espeland AS benytter seg kun av fagarbeidere – noe som betyr at de kommer når de skal, leverer kvalitet, og blir ferdige når de skal!

 

Skal du ha noe støypt, ikke vær i tvil om hvem du skal kontakte!

 

Husk å støtte våre sponsorer – de støtter oss!