Sponsorpresentasjon – DALANE ENERGISALG AS

I vår presentasjon av våre hovedsponsorer, er det veldig kjekt å få presentert Dalane Energisalg AS. 

 Dalane Energisalg AS har vært en viktig bidragsyter inn i golfklubben over mange år, men har i år valgt å skrive en ny og utvidet sponsorkontrakt med EGK.  De vil fortsatt «eie» klubbens mest populære turnering – Parturneringen – som markerer starten av turneringssesongen i begynnelsen av mai. I tillegg er de fortsatt eksklusiv hullsponsor for hull 1 i Maurholen golfpark.

I tillegg har Dalane Energisalg AS kjøpt navnerettighetene for vår meget populære driving-range.  Vår drivingrange vil dermed «omdøpes», og vil fra nå av hete «Dalane Energi-rangen» Avtalen går over 5 år, der Dalane Energisalg AS har opsjon på ytterligere 5 år. I tillegg har også Dalane Energisalg AS gått inn på sponsorsiden i vårt nye golfsimulatorsenter som klubben tar sikte på skal åpnes senest den 1.oktober i år.

 

Vi takker Dalane Energisalg AS for den positiviteten vi har møtt hos vårt lokale kraftselskap i disse forhandlingene!  Her må våre medlemmer kjenne sin besøkelsestid i forhold til hvilken strømleverandør en velger å støtte opp om.  Vårt lokale kraftselskap, som bidrar sterkt inn hos oss i golfklubben, og ikke minst inn i det lokale lag- og foreningsmiljøet, må en virkelig anerkjenne!  Den beste anerkjennelsen er å velge Dalane Energisalg AS som sin strømleverandør! De er absolutt konkurransedyktige i forhold til pris, og deres bidrag på sponsorsiden inn i vårt lokale lags- og foreningsliv er beundringsverdig!

 

Husk å støtte våre sponsorer – de støtter oss!