Siste nytt

Banen

Greenfee inntekter er viktig for klubben.

Det er kjekt at mange gjestespillere besøker klubben. At de legger igjen litt penger vi kan bruke til å holde standarden oppe er kjærkomment. Nå er forholdene lagt til rette for enda bedre muligheter for å betale for seg ved stengt kiosk.

Les mer »

Jürgen oppgraderer stallen.

For at Maurholen golfpark skal fremstå i den ypperlige stand den gjør, trengs det dyktige greenkeepere. Men for at Jürgen og Alan skal kunne gjøre jobben sin, trengs profesjonellt redskap.

Les mer »

Drivingrang på dugnad

Flere ulike løsninger har vært forsøkt for å hente inn baller å holde drivingrangen i orden. Nå har styret kommet fram til at dugnad forsøkes. Får vi dette til kan våre glimrende greenkeepere bruke tiden på å gjøre den flotte banen vår enda flottere!

Les mer »

Kombinasjon av Hvitt og Rødt utslag har fått egen slope!

På oppfordring fra enkelte medlemmer har vi kontaktet Norges Golfforbund v/ Paal Melbye for å få en egen slope på en «ny» 18-hullsrunde. Runden vil være en kombinasjon av Hvitt og Rødt utslag, hvor en slår de første 9 hullene fra Hvitt og de neste 9 fra Rødt. Denne slopen ligger nå inne i Golfbox for både herrer og damer. ...

Les mer »