Leif Sigurd Fisketjøn

Leif Sigurd er vår sjefs skribent på nettsiden.